Đoạt Bảo

Thân chào Quý Chưởng Môn,

Lại là Tiểu Lạt Tiêu đây, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau xem khám phá tính năng Đoạt Bảo nhé.

Trên hành trình ngao du thiên hạ quý Chưởng Môn sẽ vô tình nhặt được những mảnh Tàn Chương và Đoạt Bảo chính là nơi quý Chưởng Môn ghép những mảnh Tàn Chương đó lại để tạo thành sách Võ Công.

Sau khi nhấn vào tính năng Đoạt Bảo, quý Chưởng Môn sẽ thấy để tạo thành những cuốn sách Võ công cần ghép từ nhiều mảnh Tàn Chương lại với nhau. Để tìm những mảnh Tàn Chương còn thiếu quý Chưởng Môn chỉ cần nhấn vào những mảnh Tàn Chương đó và nhấn Tìm.

Việc tìm kiếm này sẽ tiêu tốn Nguyên Khí cho mỗi lần Tìm. Sau khi tìm đủ những mảnh Tàn Chương còn thiếu, quý Chưởng Môn có thể ghép thành để tạo thành sách Võ Công. Mỗi sách đều có thuộc tính khác nhau để sử dụng sách võ công hiệu quả quý Chưởng Môn có thể tham khảo thêm ở mục Duyên trong phần chi tiết Võ Công.

Ngoài ra Chưởng Môn có thể nhận được những phần thưởng là Rương Võ Công – cao, Tàn Chương Sách Lãnh nếu như hoàn thành được những yêu cầu của từng mục tương ứng.