Nhận Tướng Cam

Hướng Dẫn |

Các Chưởng Môn có thể nhận tướng Cam theo những nguồn sau:

1. Tính năng Chiêu Mộ - Vạn Lý Tầm Tông:
a. Mở 1 lần:
Miễn phí 1 lần sau mỗi 24h
b. Mở 10 lần:
Mua 10 lần tiêu tốn 2800 KNB và được tặng thêm 2 lần mở và tặng thêm 100,000 Bạc. Đặc biệt là cơ hội 100% nhận được ít nhất 1 tướng Cam bất kỳ:

c. Tỷ lệ nhận tại Vạn Lý Tầm Tông:
- Tỉ lệ nhận Đệ Tử Lam 71.84%
- Tỉ lệ nhận Đệ Tử Tím 14.28%
- Tỉ lệ nhận Đệ Tử Cam 13.88%

2. Sưu tầm mảnh để ghép thành đệ tử Cam:
cần 60 mảnh
a. Hiệp Hồn Điện (Shop Hồn):


Sử dụng Hiệp Hồn để mua các Hồn đệ tử
Thu thập đủ 60 Hồn của 1 đệ tử Cam để ghép được đệ tử Cam đó

b. Sử dụng vật phẩm để nhận Hồn đệ tử:
Vật phẩm này có thể nhận thông qua việc tham gia sự kiện

c. Du Ngoạn Giang Hồ:

Với các bản đồ du ngoạn khác nhau sẽ nhận được phần thưởng khác nhau.
Phái đệ tử đi du ngoạn sẽ nhận được các phần thưởng tại bản đồ đó (sẽ nhận được Hồn Đệ Tử được phái đi)

d. Vượt ải:
Tham gia vượt ải tại lịch luyện Võ Lâm để nhận được các mảnh Hồn đệ tử cam


e. Cây Cầu Nguyện:
Tham gia tính năng Cây Cầu Nguyện trong Môn Phái để có cơ hội nhận được Hồn Đệ Tử. Hoạt động miễn phí lần đầu tiên mỗi ngày.f. Do Thám - Môn Phái: 
Tham gia tính năng sẽ có cơ hội gặp sự kiện Thăm Hỏi, cơ hội mua nhanh đệ tử Cam với giá chỉ 1920 KNBg. Ghép từ mảnh:
Khi thu thập đủ số lượng mảnh Hồn đệ tử, tại giao diện chính, chọn Đệ Tử