Triệu Hồi Thẻ Tướng Trong Tân Chưởng Môn VNG

Hướng Dẫn |

Chưởng Môn muốn nhanh chóng thu nhận thật nhiều Đệ Tử thì có thể vào phần CHỢ ở ngay giao diện chính.

Có 2 loại Triệu Hồi tướng chính là:

Bách Lý Tầm Hiệp – Chiêu mộ thẻ tướng phẩm chất cao nhất là TÍM

Vạn Lý Tầm Tông – Chiêu mộ thẻ tướng phẩm chất cao nhất là CAM

Tùy vào nhu cầu của Chưởng Môn có thể triệu hồi 1 Tướng hay 10 Tướng tùy thích. Ngoài ra các chương trình khuyến mãi tặng tướng rất hấp dẫn và nhận lượt quay “Miễn Phí Mỗi Ngày” sẽ phần nào giúp Chưởng Môn nhanh chóng hoàn thành đại nghiệp thu nhận Đệ Tử phẩm chất cao.